การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียที่มีปริมาณบีโอดีต่ำแต่ปริมาณไนโตรเจนสูง (น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศ อาทิ น้ำเสียจากกองขยะ) ด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้ซ้ำ

Publish Year International Journal 2
2020 exอ.ดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, exSuratchana Piyavorasakul, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKevin D. Daniels, exShane A. Snyder, "Inhibition of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria by addition of high and low concentrations of chloramphenicol and comparison of attached- and suspended-growth", Chemosphere, ปีที่ 238, ฉบับที่ -, มกราคม 2020
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSuwasa Kantawanichkul, exKasem Chunkao, "Anammox Process in Thai Wastewater Treatment Systems (Constructed Wetland)", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special , มกราคม 2020, หน้า 38-45
Publish Year International Conference 6
2019 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exPimook Sonmee, exRebecca Erickson, "Full Scale of Trickling Filter Wastewater Treatment Systems: case study between Phuket, Thailand and Englewood/Littleton Colorado, USA", The 5th EnvironmentAsia International Conference: Transboundary Environment Nexus: From Local to Regional Perspectives, 13 - 15 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exKevin D. Daniels, exTamao Kasahara, exShane A. Snyder, "Comparison of Characteristics of Treated Effluents from Full-Scale Wetland Systems in Thailand, Japan, and USA", The 12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, 16 - 20 มิถุนายน 2019, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2019 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Comparison of Nitrogen Removal Efficiencies from Full-Scale Wastewater Treatment Plants in Thailand, Japan, Taiwan, and Korea", 5th International Water Industry Conference 2019, 3 - 6 กันยายน 2019, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2019 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exJunko Munakata-Marr, "Experiences in the implementation of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria: both suspended-and attached-growth systems (case study: nitrous oxide production)", IANAS 2019, 13 - 15 พฤศจิกายน 2019, Osaka ญี่ปุ่น
2019 exVeerapat Huankasin, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Using fixed-film gel as attaching-growth system in Anammox process", Deammonification, Environmental Technology and Environmental Management 2019 , 11 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exTanapon Jaturongkchock, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Application of membrane filtration processes in sea water treatment", Deammonification, Environmental Technology and Environmental Management 2019, 11 - 13 ธันวาคม 2019, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย