การพัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบเบดคู่โดยใช้เชื้อเพลิงผสมชีวมวลและถ่านสำหรับให้พลังงานแก่กระบวนการไพโรไลซิสขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรีไซเคิลโลหะ