การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีสารคอร์ดิซิปินสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดอาหารฮาลาล