การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ลดการอักเสบ และเสริมภูมิคุ้มกัน จากผลิตภัณฑ์แคปซูลจากเห็ดเยื่อไผ่และกระถินพิมาน