แมงจิเฟอรินที่ห่อหุ้มด้วยด้วยนาโนไบโลโซมเพื่อการใช้เป็นสารออกฤทธิ์เชิง หน้าที่ในอาหาร: การละลายนา ความคงตัวต่อการย่อย และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเซลล์