วิธีการสร้างแผนที่ความชื้นในดินแบบราคาถูกเพื่อการจัดการพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อย

Publish Year International Journal 1
2020 exKriengkri Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding method", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 055005
Publish Year International Conference 1
2019 exGun Chaloeipote, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Flexible Soil Moisture Sensor for Digital Farm Application", The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10 - 12 กรกฎาคม 2019, The Zign Hotel, Pattaya อื่นๆ ประเทศไทย