การศึกษาศักยภาพสารสกัดจากกากเม่า ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีกระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง

Publish Year National Journal 1
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "มะเม่า หรือหมากเม่า หรือมะเม่าหลวง ไม้ผลทรงคุณค่าของจังหวัดสกลนคร", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2018, หน้า 53-60