การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 9
2023 exPrapawadee Nutiprapun, exSutheera Hermhuk, exSatoshi Nanami, exAkira Itoh, exMamoru Kanzaki, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Effects of El Ni?o drought on seedling dynamics in a seasonally dry tropical forest in Northern Thailand", Global Change Biology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, หน้า 451-461
2022 exYUWADEE PONPITUK, exSUPALAK SIRI, exPAANWARIS PAANSRI, exMongkol Safoowong, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Effects of gap age on understory bird population in Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Northern Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 655-666
2022 exDuriya Staporn, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Drivers of Native Species Regeneration in the Process of Restoring a Dry Evergreen Forest from Exotic Tree Plantationsin Northeastern Thailand", forest, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1321-1-20
2022 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, exSathid Thinkampheang, exSutheera Heumhuk, exPanida Kachina, exJakkapong Thongsawi, exWongsatorn Phumpuang, exPAANWARIS PAANSRI, exWIMONMART NUIPAKDEE, exPisut Nakmuenwai, exSura Pattanakiat, "Population Structure and Spatial Distribution of Tree Species in Lower Montane Forest, Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand", Environment and Natural Resources Journal , ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 644-663
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exMaryam Jehangir , exNavapong Subpayakom, exAorarat Suntronpong, exKornsuang Jangtarwan, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJitlada Camcuan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, "Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation modelrelevant to humans", Genes & Genomics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 91-104
2021 exSiriluck Thammanu, exHee Han, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exJamroon Srichaichana, exJoosang Chung, "Above-ground carbon stock and REDD+opportunities of community-managed forestsin northern Thailand", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1-21
2021 exApisada Rueangket, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSathid Thinkampheang, exNeal J. Enright , inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Fruit traits of tree species in lower montane rainforest at Doi Suthep–Pui, northern Thailand", Journal of Tropical Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 240-251
2021 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exNeal J. Enright , exIan Bennett, exRaymond H. Froend, exPhilip G. Ladd, "The ecology of conifer persistence in tropical rainforests: Podocarpus neriifolius in northern Thailand", Plant Ecology , ปีที่ 223, ฉบับที่ 2021, พฤศจิกายน 2021, หน้า 297-314
2020 exSUPALAK SIRI, exYUWADEE PONPITUK, exMongkol Safoowong, exWIMONMART NUIPAKDEE, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Comparing morphologicaltraits of legs of understory birds inhabiting forest areas with closed canopies and forest gaps", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 1041-1048
Publish Year International Conference 3
2021 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopparat Nualanong, exPairoj INTAMART, exNuttaphan MANOCHAI, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "VEGETATION RESOURCE MANAGEMENT IN MAE SAKUT NATURE TRAIL, MAE HONG SON PROVINCE, NORTHERN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH - EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exWongsatorn Phumphuang, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "DRY EVERGREEN FOREST DYNAMICS BASED ON 16 HA PERMANENT PLOT IN SAKAERAT BIOSPHERE RESERVE, NORTHEASTERN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH - EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exSUPALAK SIRI, exYUWADEE PONPITUK, exดอกรัก มารอด, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Body weight of understory birds in natural gaps of different sizes in a lower montane evergreen forest at Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, northern Thailand", The 1st Asian Ornithological Conference, 11 พฤศจิกายน 2021, Beijing/Shanghai/Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2023 exศิริลักษณ์ ธรรมนุ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาป่าผลัดใบและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25, 23 - 25 สิงหาคม 2023, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exYUWADEE PONPITUK, exSUPALAK SIRI, exPAANWARIS PAANSRI, exMongkol Safoowong, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNANTIDA SUTUMMAWONG, exCHATTRAPHAS PONGCHAROEN, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของนกภายใต้เรือนยอดของป่าดิบเขาในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้้งที่่ 41 , 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exภัทรพล มณีอ่่อน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex สุุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี, exKirana Noradechanon, "การสำรวจไวรัสโคโรนา และโรคติดเชื้อที่สำคัญในค้างคาวถ้ำในประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้้งที่่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย