การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและปริมาณโลหะหนักในสารสกัดใบกัญชาเพื่อการแพทย์