การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแกลบรองโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยแสงอินฟราเรด