การตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับการสลับที่ของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางมนต์ฤดี สิริวรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On near generalized rings", Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1085-1099