นวัตกรรมเครื่องมือคัดกรองผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอัจฉริยะ

Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, อาจารย์, "Alternative tool for mosquito repellent evaluation", The International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Vector-borne Diseases ครั้งที่ ๖, 26 - 30 พฤษภาคม 2019, เมือง Xiamen