อิทธิพลของเหล็กหนวดกุ้งที่มีต่อพฤติกรรมของการรับแรงนอกระนาบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exSiwat Laichuthai, exPhitipat Lertkovit, exSupanat Srisawat, exนรินทร์ ยุวัฒน์, "INFLUENCE OF DOWEL BAR ON MASONRY WALL UNDER OUT-OF-PLANE LOAD", the 8th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, 25 - 26 ตุลาคม 2018, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์