การเร่งความเร็วในการจัดทำข้อมูลเปิดและการคิวรี่โดยใช้จีพียู สำหรับโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, exAphisit Tunsakul, "Information extraction on tourism domain using SpaCy and BERT", ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 15, เมษายน 2021, หน้า 108-122
2019 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, exChidchanok Choksuchat, "Combined bit map representation and its applications to query processing of resource description framework on GPU", J. High Performance Computing and Networking, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2019, หน้า 45-57
2018 exC. Choksuchat, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, "Various GPU memory utilisation exploration for largeRDF search", International Journal of Computational Science and Engineering, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 398-410
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, exAphisit Tunsakul, "Information Extraction based on Named Entity for Tourism Corpus", 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 10 - 12 กรกฎาคม 2019
2018 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, exPisit Makpaisit, "TripleID-C: Low Cost Compressed Representation for RDF Query Processing in GPUs", HPCAsia, 29 - 31 มกราคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exC. Choksuchat, exSergei Gorlatch, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, "CBM: ACompact Representation and its Parallel Search for Query Processing on GPU", The 33rd ACM Symposium On Applied Computing, 9 - 13 เมษายน 2018