กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดแบบความละเอียดสูงเกินปกติ โดยอาศัยเครือข่ายประสาทเรียนรู้เชิงลึก

Publish Year International Conference 2
2019 exPONGPORAMAT CHARUCHINDA, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "On the Use of Class Activation Map for Land Cover Mapping", 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Super-Resolution Mapping Using a Convolutional Neural Network", IGARSS 2019 - 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, Yokohama ญี่ปุ่น