การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ต้นเข้าพรรษา (Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen) ในสภาพปลอดเชื้อ