การพัฒนารีเอเจนต์สำหรับปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2018 exKorakot Saowalak, exParinthorn Temyarasilp, exAnchulee Pengsook, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "A new method for the preparation of aryl halides from phenols bearing electron-withdrawing groups using PPh3/halogenating agent", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย