การศึกษาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยธรรมชาติในหนองหารเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน