ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul , "Enhancement of methane (CH4) yield from digestion of sunn hemp using sodium hydroxide pretreatment", 8th GLOBAL CONFERENCE on GLOBAL WARMING, 22 - 25 เมษายน 2019, Doha รัฐกาตาร์
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exRoj Khun-Anake, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP", 7th Global Conference on Global Warming (GCGW 2018), 24 - 28 มิถุนายน 2018, Izmir สาธารณรัฐตุรกี