ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exKhun-Anake, R., inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Biogas production from sunn hemp", International Journal of Global Warming, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2019, หน้า 24-36