ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซาเลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย