การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของสสารมืดในกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยการแผ่รังสีซินโครตรอนและการกระเจิงคอมป์ตันแบบย้อนกลับ