การดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมสภาพพลาสติกสำหรับพลาสติกชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2018 exศุภวรรณ สทรลักษณ์, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, รองศาสตราจารย์, "Modification of Epoxidized Natural Rubber via Copolymerization with Lactide for Using as Plasticizer", The International Conference on Advanced and Applied Petroleum, Petrochemical and Polymers 2018 (ICAPPP2018), 18 - 20 ธันวาคม 2018