ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืช และวัสดุดูดซับที่เหมาะสมต่อการไล่แมลงดูดกินเลือดในฟาร์มโค