ความหลากหลายของสปีชีส์และพันธุกรรมของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้สกุล Leptolejeunea ในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2019 exนายปุรเชษฐ์ พันธุ์เขียน, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "A preliminary study of selected Leptolejeunea (Spruce) Steph. (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) in Northern Thailand", การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย