การตรวจสอบความสามารถของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการผลิตสารหอม 2 acetyl-1-pyrroline (2AP)