การพัฒนาระบบสร้างภาพจากอินฟาเรดสำหรับการตรวจวัดรอยช้ำบนผลไม้