การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชเผ่า Phaseoleae บางสกุล (วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยประดู่) ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2021 exRumrada Meeboonya, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exProf.Henrik Balslev, "Dolichos kongkandae sp. nov. and lectotypification of D. fragrans (Leguminosae, Papilionoideae) from Asia", PhytoKeys, ปีที่ 175, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 55-65
2019 exรัมภ์รดา มีบุญญา, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exHenrik Balslev, exก่องกานดา ชยามฤต, "The genus Dumasia (Fabaceae) in Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 113-120
Publish Year National Journal 1
2018 exนายณัฐนนท์ มีพรหม NATTANON MEEPROM, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "Notes on Thai coastal Canavalia (Fabaceae, Papilionoideae)", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย THAI JOURNAL OF BOTANY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-11