ผลของฟางข้าวต่อการปลดปล่อยโพแทสเซียมจากแร่อิลไลต์ในดินนา บริเวณภาคกลางของประเทศไทย