การกำจัดมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำโดย PVA/HA/Fe3O4 สารแม่เหล็กคอมโพสิต