ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งพันธุ์และชันโรงบางชนิดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช