การศึกษาการยกระดับคุณภาพ และลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีทอร์ริแฟคชั่น