การออกแบบตัวควบคุมที่ปรับเปลี่ยนได้ใหม่สำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายประสาทเทียมหลักและตอบสนองที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม