การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช

Publish Year International Journal 1
2019 exSeekaew, Y., inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "A novel graphene-based electroluminescent gas sensor for carbon dioxide detection", Applied Surface Science, ปีที่ 479, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 525-531
Publish Year International Conference 2
2019 exSarawut Kondee, exGun Chaloeipote, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Invention of low-cost CO2 detection system for indoor plant growth", The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10 - 12 กรกฎาคม 2019, The Zign Hotel, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exYotsarayuth Seekaew, exSarawut Kondee, exGun Chaloeipote, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Carbon Dioxide Electroluminescent Gas Sensor for Plant Photosynthesis Application", The 10th International Conference on Flexible and Printed Electronics (ICFPE 2019), 23 - 25 ตุลาคม 2019, Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, Taipei, Taiwan ไต้หวัน