กายวิภาค คุณสมบัติ และการประเมินการใช้ประโยชน์จากไม้

Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Character and Property Evaluation of Sacred Fig Tree (Ficus religiosa L. : Moraceae) Wood", Microscopy and Microanalysis Research, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 30-33
Publish Year International Conference 3
2023 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Anatomical characters of Lagerstroemia macrocarpa Kurz (Inthanin bok) wood", The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 3 - 5 เมษายน 2023, บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Wood Anatomy of Millettia leucantha Kurz", The 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มีนาคม 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Character and Property Evaluation of Sacred Fig Tree(Ficus religiosa L.: Moraceae) Wood", The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 26 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2019, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย