การกำจัดคลื่นสไปรอลหลายแขนที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางรูปร่างต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้