การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียย่อยปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและทนโลหะหนักจากดินในเหมืองสังกะสี