การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียย่อยปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและทนโลหะหนักจากดินในเหมืองสังกะสี

Publish Year International Conference 1
2016 exNamfon Bunraksa, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ISOLATION AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL HYDROCARBON UTILIZING AND HEAVY METAL RESISTANT BACTERIA FROM MINING SOIL IN A ZINC MINE, THAILAND", the 42nd congress on science and technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย