การดูแลสุขภาพกลุ่มนกเค้า: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด