ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลาย KNO3 ต่อความงอกและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ