การประมาณค่าคำตอบที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดผ่านทฤษฎีบทจุดที่ดีที่สุดกับการส่งแบบไม่หมุน