การพัฒนาและผลิตวัสดุกำบังรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางอีพีดีเอ็มที่ไม่มีผงตะกั่ว ด้วยกลุ่มโลหะออกไซด์

Publish Year International Journal 1
2018 exWorawat Poltabtim, exEkachai Wimolmala, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Properties of lead-free gamma-ray shielding materials from metal oxide/EPDM rubber composites", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 153, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 1-9