ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรสกุลสะค้านในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียของอาหารและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว