การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ

Publish Year International Journal 1
2020 exS. Ketsakul, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Tangtrakulwanich, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of genes controlling fruit shape in Thai pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)", International Journal of Agricultural Technology , ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 629-640
Publish Year National Journal 2
2019 exภูวไนย ไชยชุมภู, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรลักษณ์ ประยูรมหิศร, inนายยงยุทธ พลับจะโปะ, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของฟักทองพันธุ์ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 581-589
2019 exรัชชานนท์ ทองแผ่น, exวรลักษณ์ ประยูรมหิศร, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองเพื่อพัฒนาฟักทองสายพันธุ์แท้ ที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 619-626