การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ

Publish Year National Journal 3
2018 inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรพินท์ สุรกิจ, inนายธรรมธวัช แสงงาม, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพผลผลิตฟักทอง 13 สายพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1 , มกราคม 2018, หน้า 1348-1353
2018 exรัชชานนท์ ทองแผ่น, ex ศุภกฤต คำรังษี, exธนพงศ์ เง่าพิทักษ์กุล, exธนากร เลื่องเลิศ, exวรลักษณ์ ประยูรมหิศร, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสายพันธุ์ฟักทองเพื่อเป็นพันธุ์การค้าที่ผลิตในฤดูฝน", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1 , มกราคม 2018, หน้า 1362-1368
2018 inนายจำนอง โสมกุล, ex ธนากร ไชยศิลา, exธรธ อำพล, exปณาลี ภู่วรกุลชัย, exวรลักษณ์ ประยูรมหิศร, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพผลและปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของเชื้อพันธุกรรมฟักทอง 29 accessions", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1 , มกราคม 2018, หน้า 1424-1430