การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exDang, L.T.K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on physical and chemical properties of brown rice", Journal of Food Process Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019
Publish Year National Journal 1
2018 exJadwong, K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on cooking and eating quality of Sao Hai rice", Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, กรกฎาคม 2018, หน้า 153-165
Publish Year International Conference 1
2018 exJadwong, K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on cooking and eating Quality of Sao Hai rice", International Conference on Food and Applied Bioscience, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, February 1-2, 2018. , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย