การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2018 exรชยา ธชเสถียร, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การทำนายค่าความต้านทานแรงกดของกล่องขนาดมิติฐานมาตรฐานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย, 27 - 28 มีนาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย