การเพิ่มกำลังการผลิตในการสกัดสารออกฤทธ์จากเปลือกมังคุดโดยใช้วิธีการสกัดด้วยของเหลวความดันสูง