การขยายกำลังการผลิตวัสดุผสม TPS/PBAT/PLA เพื่อการผลิตเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพลาสติกที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ