การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1) เพื่อควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า