การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1) เพื่อควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEukote Suwan, "Humoral Antibody Responses of Dogs Vaccinated by Anti-tick Vaccine (KU-DOG)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย